top of page
shutterstock_634533839_S.jpg

Förbättra jordens bördighet

Metoden att använda kol för att förbättra jordens bördighet har sitt ursprung i Amazonas. Det var Sydamerikas ursprungsfolk som för flera tusen år sedan upptäckte fördelarna med biokol. Terra Preta (den svarta jorden), som är benämningen på jordarten i detta område. Terra Preta jordarna är fortfarande mycket bördiga, även med liten eller ingen användning av gödsel. Detta trots att en ”normal” jord i den här regionen är mycket svårodlad och näringsfattig.

Fördelar

Kol är väldigt poröst och har stor förmåga att ta till sig både näring och vatten. På så vis kan man med hjälp av biokol skapa en depå som ökar jordens bördighet. Används med fördelar i skelettjordar.

 

Flera varianter

Kolet säljs i flera varianter, vårt biokol, vår biokolsmix eller enligt erat egna recept. Vi kan ta fram er alldeles egna version av biokol. Laddat enligt era egna önskemål.

Biokol

Oladdat biokol

Fraktion: 0-4 mm.
Förpackning: Storsäck.
Info: Rent kol. Viktigt att ladda kolet innan man börjar använda det. Det kan laddas med kompost eller annan näringsrik källa.

BiokolsMix

Laddat biokol

Fraktion: 0-4 mm.
Förpackning: Storsäck.
Info: Träkolet är laddat med hönsgödsel. Kan börja användas direkt.

bottom of page