top of page
biokol-naturvanligt-alternativ.webp

Biokol Stockholm - information om biokol

Biokol är ett organiskt material som framställs genom att växtmaterial, som trä, halm eller gräs, förkolnas vid höga temperaturer utan syre. Biokol har många fördelar för både miljön och trädgården och här kommer vi att förklara vad biokol är, hur det fungerar och var man kan köpa biokol i Stockholm.

Vad är biokol och hur fungerar det?

Biokol är ett poröst och stabilt material som kan lagra både vatten och näringsämnen i jorden. Biokol förbättrar jordens struktur, luftighet och vattenhållande förmåga, vilket gynnar växternas tillväxt och hälsa. Biokol kan också minska jordens surhet, binda tungmetaller och andra föroreningar, och främja mikrobiell aktivitet i jorden.

Biokol är inte bara bra för trädgården, utan också för klimatet. När växtmaterial förkolnas, lagras en stor del av kol som annars skulle släppas ut i atmosfären som koldioxid. Biokol kan därför bidra till att minska växthusgasutsläppen och öka kolsänkorna i marken. Biokol är också ett förnybart och cirkulärt material, som kan återvinnas och återanvändas flera gånger.
 

Hur använder man biokol i trädgården?

Biokol kan användas i trädgården på olika sätt, beroende på vad man vill uppnå. Man kan blanda biokol med jord, kompost, gödsel eller andra organiska material, och sprida det över sin gräsmatta, rabatter, krukor eller odlingsbäddar. Man kan också gräva ner biokol i jorden, eller lägga det som ett täckmaterial på ytan. Biokol kan också användas som ett filtermaterial i dammar, regntunnor eller andra vattensystem.

Biokol bör aktiveras innan det används i trädgården, för att öka dess förmåga att lagra vatten och näringsämnen. Aktivering innebär att biokolet blötläggs i vatten som innehåller organiska eller mineralämnen, som kompost, gödsel, urin, träaska, kalk eller salt. Aktiveringen kan ta från några timmar till några veckor, beroende på biokolets kvalitet och storlek.
 

Var kan man köpa biokol i Stockholm?

Om du vill köpa vår biokol i Stockholm så kan du hitta dessa hos Byggmax och utvalda återförsäljare.

Varför är biokol bra för miljön i Stockholm?

Biokol är ett organiskt material som framställs genom att växtmaterial, som trä, halm eller gräs, förkolnas vid höga temperaturer utan syre. Biokol har många fördelar för både miljön och trädgården, och är ett populärt val för många Stockholmsbor som vill förbättra sin jord och sina växter. Men vad är det som gör biokol så bra för miljön i Stockholm? I den här guiden ska vi förklara varför biokol är bra för miljön i Stockholm, och hur biokol kan bidra till att minska växthusgasutsläppen, öka kolsänkorna och förbättra vattenkvaliteten i staden.

Biokol är bra för miljön i Stockholm av flera anledningar. För det första kan biokol bidra till att minska växthusgasutsläppen i staden, genom att lagra kol som annars skulle släppas ut i atmosfären som koldioxid. När växtmaterial förkolnas, lagras en stor del av kol i biokolet, som sedan kan användas i trädgården eller andra platser.

 

Biokol kan därför fungera som ett klimatpositivt material, som kan minska Stockholms klimatpåverkan.

För det andra kan biokol bidra till att öka kolsänkorna i staden, genom att förbättra jordens struktur, luftighet och vattenhållande förmåga. Biokol är ett poröst och stabilt material, som kan lagra både vatten och näringsämnen i jorden. Biokol kan också minska jordens surhet, binda tungmetaller och andra föroreningar, och främja mikrobiell aktivitet i jorden.

 

Biokol kan öka kolsänkorna i staden och bidra till att skapa en grönare och mer livfull stadsmiljö.

Biokol bidra till att förbättra vattenkvaliteten i staden genom att fungera som ett filtermaterial i vattensystem. Biokol kan användas som ett filtermaterial i dammar, regntunnor, dagvattenbrunnar eller andra vattensystem, där det kan rena vattnet från föroreningar som tungmetaller, mikroplast eller läkemedelsrester.
 

Läs mer om biokol här:

bottom of page